Temel Mesleki Uygulamalar Ders Modülleri

Temel Mesleki Uygulamalar Ders Modülleri

Temel Mesleki Uygulamalar Ders Modülleri

Temel Mesleki Uygulamalar dersi tapu kadastro alanının 10. sınıf baraj dersidir.

Modül Adı Durum
Açı Ölçme Hazır / İndir
Harita Çizim Hazırlığı Hazır / İndir
Harita Temel Bilgileri Hazır / İndir
İş Hukuku Hazır / İndir
Kroki (Harita) Hazır / İndir
Tapu Sicil Başvuruları Hazır / İndir
Tapu Sicil Kütükleri Hazır / İndir
Uzunluk Ölçme Hazır / İndir

Temel Mesleki Uygulamalar Megep Çerçeve Programı

Bu ders ile öğrenciye; harita temel bilgileri, İş Hukuku, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzunluk ve açı ölçme, tapu sicili başvuruları, tapu sicili kütükleri, harita çizim hazırlığı ve kroki çizimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 8

Kazanım 1: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne, Kadastro Kanunu’na, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası’na uygun harita ve kadastroculuğun temel konularını açıklar.
Modül Adı: Harita Temel Bilgileri Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun haritacılığın konusunu açıklar.
– Kadastro Kanunu’na uygun kadastronun konusunu açıklar.
– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası’na uygun harita-kadastro-tapu ilişkisini açıklar.
Kazanım 2: İş Kanunu’na uygun iş hukukunun konularını açıklar.
Modül Adı: İş Hukuku Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş Kanunu’na uygun olarak İş Hukuku’na yön veren temel ilkeleri açıklar.
– İş Kanunu’na uygun olarak İş sözleşmesinin nasıl düzenleneceğini açıklar.
– İş Kanunu’na uygun olarak personelin özlük haklarını açıklar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzunluk ve açı ölçümü yapar.
Modül Adı: Uzunluk ve Açı Ölçme Modülün Süresi: 80/72 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik uzunluk ölçümü yapar.
– İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektronik aletle ölçüm yapar.

Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu sicil müdürlüklerine başvuru işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tapu Sicil Başvuruları Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu sicil müdürlüklerine başvuruları kabul eder.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak talep ve tasarruf yetkisini tespit eder.
– Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun bilgi ve belge örneği verir.

Kazanım 5: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu sicilini oluşturan kütükleri tutar.
Modül Adı: Tapu Sicil Kütükleri Modülün Süresi: 40/32 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu kütüğü tutar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak kat mülkiyeti kütüğü tutar.
– Tapu Sicil Tüzüğü ve Mera Kanunu’na uygun olarak kamu ortak malları sicili defterine kayıt yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak aziller sicili tutar.

Kazanım 6: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun harita çizim hazırlığı yapar.
Modül Adı: Harita Çizim Hazırlığı Modülün Süresi: 80/76 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Harita ve planların özelliklerini açıklar.
– Haritalarda kullanılan yazı ve çizgileri uygular.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nde yer alan çizim özel işaretlerini uygular.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak pafta açar.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak verilen koordinatları paftaya çizer.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak açılmış bir pafta üzerine parsel çizerek köşe koordinatlarını okur.

Kazanım 7: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun kroki çizimi yapar.
Modül Adı: Kroki Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Basit kroki çizer.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak aplikasyon krokisi çizer.
– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak röper ölçü krokisi çizer.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz