Tıbbi Terminoloji Megep Ders Modülleri

Tıbbi Terminoloji Megep Ders Modülleri

Tıbbi Terminoloji Megep Ders Modülleri

Tıbbi Terminoloji dersinin megep modülleri şunlardır; Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, İnsan Anatomisine İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler modülleridir.

Modül Adı Durum
Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
İnsan Anatomisine İlişkin Terimler Hazır / İndir
Kardiyovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
Solunum ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir
Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler Hazır / İndir

Tıbbi Terminoloji Megep Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; tıbbi terimlere ait kök, ön ek, son ek, kısaltmalar, insan anatomisinin temel tanımları, anatomik terimler ve vücut sistemlerinin hastalık, semptom ve ameliyatlarına ilişkin
tıbbi terimleri kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: Tıbbi terimlere ait kökleri, ön ekleri, son ekleri, insan anatomisine ilişkin temel tanımları ve kısaltmaları kullanır.
Modül Adı: İnsan Anatomisine İlişkin Terimler Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Tıbbi terimlerde kökleri, tekil ve çoğul terimleri kullanır.
– Tıbbi terimlerde konum, yer, miktar, eylem ve olumsuzluk bildiren ön ekleri kullanır.
– Tıbbi terimlere ait son ekleri kullanır.
– İnsan anatomisine ilişkin temel tanımları, ortak tanı yöntemlerini ve kısaltmaları kullanır.

Kazanım 2: Hareket sistemi, sinir sistemi ve psikiyatri ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
Modül Adı: Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Hareket sistemi ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
– Sinir sistemi ve psikiyatrik hastalıklar ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.

Kazanım 3: Solunum ve sindirim sistemi ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
Modül Adı: Solunum ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Solunum sitemi ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
– Sindirim sistemi ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.

Kazanım 4: Kardiyovasküler sistem ve kan, kan yapıcı organlarla ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
Modül Adı: Kardiyovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Kardiyovasküler sitem ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
– Kan ve kan yapıcı organlar ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.

Kazanım 5: Üriner, genital ve endokrin sistemlerle ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
Modül Adı: Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Üriner sistem ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
– Genital sistem ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
– Endokrin sitem ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.

Kazanım 6: Göz, kulak-burun-boğaz ve derinin anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
Modül Adı: Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Göz ile ilgili; anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
– Kulak-Burun-Boğaz ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.
– Deri ile ilgili anatomik, hastalık, semptom ve ameliyat terimlerini kullanır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz