Temel İlaç Bilgisi Modül Kitabı

Temel İlaç Bilgisi Modül Kitabı

Temel İlaç Bilgisi Modül Kitabı

Temel İlaç Bilgisi dersinin megep modülleri şunlardır; Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar modülü, Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar  modülü, Kemoterapötik İlaçlar modülü, Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar  modülü ve Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar modülüdür.

Modül Adı Durum
Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar Hazır / İndir
Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar Hazır / İndir
Kemoterapötik İlaçlar Hazır / İndir
Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar Hazır / İndir
Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar Hazır / İndir

Temel İlaç Bilgisi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekilleri, veriliş yolları, sistemlere etkili ilaçları, kemoterapötik ilaçları ayırt etmeye yönelik bilgi becerilerin
kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1:Avrupa Farmakopesine uygun olarak farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekillerini ve veriliş yollarını açıklar.
Modül Adı: Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Avrupa Farmakopesi’ne uygun olarak farmakoloji ile ilgili temel kavramları ve ilaçların farmasötik şekillerini ayırt eder.
– Avrupa Farmakopesi’ne uygun olarak ilaçların veriliş yollarını ayırt eder.

Kazanım 2:Sinir ve endokrin sisteme etkili ilaçları doğru olarak açıklar.
Modül Adı: Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Otonom sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.
– Santral sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.
– Endokrin sisteme etkili ilaçları ayırt eder.

Kazanım 3:Dolaşım ve solunum sistemine etkili ilaçları doğru olarak açıklar.
Modül Adı: Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt eder.
– Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt eder.

Kazanım 4:Sindirim ve üriner sisteme etkili ilaçları doğru olarak açıklar.
Modül Adı: Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Sindirim sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.
– Üriner sisteme etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.

Kazanım 5:Kemoterapötik ilaçları sınıflandırarak kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve vücut üzerindeki etkilerini açıklar.
Modül Adı: Kemoterapötik İlaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Avrupa Farmakopesi doğrultusunda kemoterapötik ilaçları sınıflandırır.
– Avrupa Farmakopesi doğrultusunda kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve vücut üzerindeki etkilerini ayırt eder.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz