Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri Megep Modülleri

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri Megep Modülleri

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri Megep Modülleri

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri dersinin modülleri; Ana Sözleşmeyle Kurulmuş Tüzel Kişiler modülü, Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler modülü, Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler modülü ve Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi modülüdür.

Modül Adı Durum
Ana Sözleşmeyle Kurulmuş Tüzel Kişiler Hazır / İndir
Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler Hazır / İndir
Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler Hazır / İndir
Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi Hazırlanıyor

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri Çerçeve Programı

Bu derste öğrenciye; kanunla, tüzükle, ana sözleşmeyle kurulmuş tüzel kişilerin ve yabancıların taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders saati: 2

Kazanım 1: Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre kanunla kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre doğrudan kanunla kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre kanunla kurulmuş meslek odalarının tapu işlemlerini yapar

Kazanım 2: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun tüzükle kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre derneklerin tapu işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre sendikaların ve siyasi partilerin tapu işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre vakıfların tapu işlemlerini yapar.

Kazanım 3: Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre ana sözleşme ile kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Ana Sözleşme ile Kurulmuş Tüzel Kişiler Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre şirketlerin tapu işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre kooperatiflerin tapu işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre özel bankalar ve finans kurumlarının tapu işlemlerini yapar.

Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun yabancıların mal edinimi ile ilgili tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre yabancı uyruklu tüzel kişilerin taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz