Anatomi ve Fizyoloji Dersi Megep Modülleri Kitabı

Anatomi ve Fizyoloji Dersi Megep Modülleri Kitabı

Anatomi ve Fizyoloji Dersi Megep Modülleri Kitabı

Anatomi ve Fizyoloji dersinde bulunan modüller; Dolaşım Sistemi modülü, Duyu Organları modülü, Endokrin Sistem modülü, Hareket Sistemi modülü, Sindirim Sistemi modülü, Sinir Sistemi modülü, Solunum Sistemi modülü, Üreme Sistemi modülü, Üriner Sistem (Boşaltım sistemi) modülü, Vücudun Temel Yapısı modülü ve Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan modülüdür. Tüm modüller yeterliliğe dayalı olarak hazırlanmıştır. Modülleri indirmek için;

Modül Adı Durum
Dolaşım Sistemi Hazır / İndir
Duyu Organları Hazır / İndir
Endokrin Sistem Hazır / İndir
Hareket Sistemi Hazır / İndir
Sindirim Sistemi Hazır / İndir
Sinir Sistemi Hazır / İndir
Solunum Sistemi Hazır / İndir
Üreme Sistemi Hazır / İndir
Üriner Sistem (Boşaltım sistemi) Hazır / İndir
Vücudun Temel Yapısı Hazır / İndir
Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan Hazır / İndir

Anatomi ve Fizyoloji Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; vücudun temel yapısı, vücut sıvıları, elektrolitler ve kan, hareket, sinir, endokrin, dolaşım, solunum, sindirim, üriner, üreme sistemleri ile duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt etme bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: Vücudun temel yapısını ayırt eder.
Modül Adı: Vücudun Temel Yapısı Modülün Süresi: 40/8 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları açıklar.
– Hücre yapı ve işlevlerini açıklar.
– Dokuların yapı ve işlevlerini açıklar.

Kazanım 2: Hareket sistemini ayırt eder.
Modül Adı: Hareket Sistemi Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kemik yapıyı açıklar.
– Baş kemiklerini açıklar.
– Gövde kemiklerini açıklar.
– Üst ekstremite kemiklerini açıklar.
– Alt ekstremite kemiklerini açıklar.
– Eklemleri açıklar.
– Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.

Kazanım 3: Merkezi ve periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Sinir Sistemi Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Merkezi sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.
– Periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

Kazanım 4: Endokrin sistemin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Endokrin Sistem Modülün Süresi: 40/8 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Endokrin sisteminin genel özelliklerini açıklar.
– Endokrin bezleri ve hormonlarını açıklar.

Kazanım 5: Vücut sıvıları ve elektrolitlerin yapı ve işlevlerini ayırt eder.

Kazanım 6: Kanın yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan
Modülün Süresi: 40/8 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Sıvı ve elektrolitleri açıklar.
– Kanın yapı ve işlevlerini açıklar.

Kazanım 7: Dolaşım sistemi yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Dolaşım Sistemi Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Kalbin yapısı ve işlevlerini açıklar.
– Damarların yapı ve işlevlerini açıklar.
– Dolaşım çeşitlerini ve özelliklerini açıklar.

Kazanım 8: Solunum sistemi yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Solunum Sistemi Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Solunum yollarının yapı ve işlevlerini açıklar.
– Akciğerlerin yapı ve işlevlerini açıklar.
– Solunum sistemi fizyolojisini açıklar.

Kazanım 9: Sindirim sistemi yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Sindirim Sistemi Modülün Süresi: 40/8 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Sindirim kanalı organlarının yapı ve işlevlerini açıklar.
– Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapı ve işlevlerini açıklar.

Kazanım 10: Üriner sistemin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Üriner Sistem Modülün Süresi: 40/8 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Böbreklerin yapı ve işlevlerini ayıt eder.
– Üreter, mesane, üretranın yapı ve işlevlerini ayıt eder.

Kazanım 11: Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Üreme Sistemi Modülün Süresi: 40/8 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Erkek üreme organlarını açıklar.
– Kadın üreme organlarını açıklar.
– Üreme sistemi fizyolojisini açıklar.

Kazanım 12: Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Duyu Organları Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Görme organının yapı ve işlevlerini açıklar.
– İşitme ve denge organının yapı ve işlevlerini açıklar.
– Koku organının yapı ve işlevlerini açıklar.
– Dokunma organının yapı ve işlevlerini açıklar.
– Tat organının yapı ve işlevlerini açıklar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz