Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Modülleri

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Modülleri

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Modülleri

Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular Modülü, Kişilik Özellikleri Modülü, Duyguları Kontrol Etme Modülü, Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek Modülü, Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek Modülü, Şiddet, İhmal ve İstismar Modülü, Ruh Sağlığı ve Psikolojik Bozukluklar  Modülüdür.

Modül Adı Durum
Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular Modülü Hazırlanıyor
Kişilik Özellikleri Hazır / İndir
Duyguları Kontrol Etme Hazır / İndir
Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek Hazır / İndir
Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek Hazır / İndir
Şiddet, İhmal ve İstismar
Ruh Sağlığı ve Psikolojik Bozukluklar Hazırlanıyor

Hasta ve Yaşlı Psikolojisi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye; psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular, kişilik özellikleri, duyguları kontrol etme, afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlama, hasta, yaşlı ve çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismar ile yaşlılarda sık görülen, duygu durum bozuklukları ve ruhsal hastalıklarda destek sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: Psikolojik kuramları, sağlık psikolojinin çalışma alanlarını, fiziki çevrenin organizmaya etkilerini, algı, bilinç, öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
Modül Adı: Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular Modülü Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Sağlık psikolojisindeki kuramları açıklar.
– Psikolojinin çalışma alanlarını açıklar.
– Fiziki çevrenin organizmaya etkilerini açıklar.
– Algının özelliklerini açıklar.
– Psikolojide normal ve farklı bilinç durumlarını açıklar.
– Öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.

Kazanım 2: Gelişim dönemlerine ait kişilik özelliklerini ve davranış bozukluklarını açıklar.
Modül Adı: Kişilik Özellikleri Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Gelişim dönemlerini açıklar.
– Kimlik kavramı ve kimlik oluşumunu açıklar.
– Normal davranış ve davranış bozukluklarını açıklar.

Kazanım 3: Öfke, kaygı, çatışma durumlarında duygularını kontrol ederek sorunlarını çözer.
Kazanım 4: Zaman yönetimi teknikleri ile zamanı doğru kullanır.
Modül Adı: Duyguları Kontrol Etme Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Öfkeyle baş etme yollarını açıklar.
– Kaygı ile baş etme yollarını açıklar.
– Çatışmaya ilişkin yönetsel yaklaşımları ve çatışma yönetiminde izlenecek teknikleri açıklar.
– Sorun çözmenin aşamalarını açıklar.
– Zaman yönetimi tekniklerini açıklar.
Kazanım 5: Hasta Hakları Yönetmeliği, Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda pediatrik, geriatrik, sosyal hizmete muhtaç hastalara psikolojik destek sağlar.
Kazanım 6: Kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar
Modül Adı: Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Hasta Hakları Yönetmeliği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda pediatrik hastaya psikolojik destek sağlar.
– Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda geriatrik hastalara psikolojik destek sağlar.
– Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda sosyal hizmete muhtaç hastalara psikolojik destek sağlar.
– Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kayıplarda psikolojik destek sağlar.
– Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.

Kazanım 7: Afet ve travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik destek sağlar.

Kazanım 8: Sakinleştirme teknikleri ile saldırgan ve ajite hastaya psikolojik destek sağlar.

Kazanım 9: Tükenmişlik sendromunda kullanılacak savunma mekanizmalarını ayırt eder.
Modül Adı: Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Afete maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
– Travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
– Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım ilkelerini açıklar.
– Tükenmişlik sendromuyla baş etme yollarını açıklar.

Kazanım 10: Şiddet, ihmal ve istismar durumlarında yaşlı, çocuk ve bakıma muhtaç kişilere psikolojik destek sağlar.
Modül Adı: Şiddet, İhmal ve İstismar Modülün Önerilen Süresi: 40/16ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Hasta ve yaşlı bireylere uygulanan şiddet, ihmal ve istismarın türlerini, nedenlerini, belirtilerini, psikolojik sonuçlarını ve önleme çalışmalarını açıklar.
– Çocuklara uygulanan şiddet, ihmal ve istismarın türlerini, nedenlerini, belirtilerini, psikolojik sonuçlarını ve önleme çalışmalarını açıklar.
Kazanım 11: Yaşlılarda sık karşılaşılan ruhsal bozukluklarda psikolojik destek sağlar.
Modül Adı: Ruh Sağlığı ve Psikolojik Bozukluklar Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Ruh sağlığı ve önemini ayırt eder.
– Ruhsal bozukluklarda görülebilecek belirti ve bulguları ayırt eder.
– Ruhsal bozukluklarda psikolojik destek sağlar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz